• Home
 • Wat ik doe
 • Wat is hoogsensitiviteit
 • Missie
 • Begeleiding hoogsensitiviteit
 • Tips en boeken
 • Links
 • Contact
 • Missie

  -

  Mijn missie:

  Met mensen in gesprek gaan waardoor ze in contact komen met zichzelf en er een bewustzijnsverruiming in gang kan worden gezet. Hierdoor krijgt men inzicht in eigen kwaliteiten en mogelijkheden, die leiden tot bewuste keuzes waardoor meer geluk en tevredenheid kan worden ervaren in het dagelijks leven. Men gaat anders naar het eigen leven kijken. Iemand krijgt regie over het eigen leven en past zelfzorg toe wat bijdraagt aan een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. Dat wil toch iedereen !

  Naast de gesprekken die er zullen plaatsvinden, heb ik een Zelfzorgplan ontwikkelt waarin praktische handvatten en richtlijnen staan waarmee een nieuwe levens-en zienswijze vorm kan worden gegeven.

  Indien dit je aanspreekt of voelt dat dit bij je resoneert, wil ik je graag begeleiden op je pad naar binnen.

  Bij volwassenen:

  Situatie’s die een transformatie op gang kunnen brengen zijn o.a.:

  van burn-out naar burn-in.

  van depressie naar zelf-regie.

  van meno-pauze naar zelf-bewuste vrouw.

  van angstig persoon naar zelf-verzekerd persoon.

  van slachtoffergevoel naar eigen verantwoordelijkheid.

  Kinderen:

  worden zich bewust van  hun zintuigen zodat ze leren om de prikkels beter te kunnen hanteren en daardoor beter in hun vel komen te zitten. Hierdoor gaan ze beter functioneren, kunnen ze zich beter concentreren en dus beter leren en presteren waardoor ze weer blij en vrolijk worden.
  Op deze manier kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden, die zich bewust zijn van de kracht in zichzelf en zodoende niet afhankelijk zijn van anderen om bevestigd te worden in wie ze zijn want zij zijn zelf-bewust.

  Met mijn ervaring als kind, puber, volwassene en ouder en inmiddels grootouder kan ik wellicht enkele tips en adviezen geven bij eventuele vragen of problemen.