• Home
 • Wat ik doe
 • Wat is hoogsensitiviteit
 • Missie
 • Begeleiding
 • Tips en boeken
 • Links
 • Contact
 • Missie

  2010 - 08.18

  Mijn missie:

  Mensen in contact te brengen met zichzelf waardoor er een bewustwordingsproces in gang kan worden gezet. Hierdoor krijgt men inzicht in eigen kwaliteiten en mogelijkheden, die leiden tot bewuste keuzes waardoor meer geluk en tevredenheid kan worden ervaren in het dagelijks leven.

   

  Bij volwassenen:

  Situatie’s die een transformatie op gang brengen zijn o.a.:

  van burn-out naar burn-in.

  van depressie naar zelf-regie.

  van meno-pauze naar zelf-bewuste vrouw.

  van angstig persoon naar zelf-verzekerd persoon.

  van slachtoffergevoel naar eigen verantwoordelijkheid.

   

  Kinderen:

  worden zich bewust van  hun zintuigen zodat ze leren om de prikkels beter te kunnen hanteren en daardoor beter in hun vel komen te zitten. Hierdoor gaan ze beter functioneren, kunnen ze zich beter concentreren en dus beter leren en presteren waardoor ze weer blij en vrolijk worden.
  Op deze manier kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden, die zich bewust zijn van de kracht in zichzelf en zodoende niet afhankelijk zijn van anderen om bevestigd te worden in wie ze zijn want zij zijn zelf-bewust.

  Met mijn ervaring als kind, puber, volwassene en ouder kan ik wellicht enkele tips en adviezen geven bij eventuele vragen of problemen.